Welkom op mijn website

Wie ben ik ?

Mag ik mij even aan u voorstellen: mijn naam is Gerard Timmermans. 
Op 1 december 2014 ben ik mijn eigen onderneming gestart: GT Interim Management & Consultancy. 
De reden voor het starten van deze onderneming was het feit dat ik besloten heb om al mijn opgedane kennis en ervaring  tijdens mijn werkzame leven te willen gebruiken voor interim management-, directie functies en consultancy opdrachten.
 
Voor mijn arbeidsverleden, opleidingen en ervaringen verwijs ik naar het onderdeel CV (Nederlands of Engels) bij de rubriek "Wie ben ik?" op de homepage. 
 
Als gedreven, betrokken en resultaatgerichte interim manager ben ik in staat om mij snel in te leven in een organisatie en vanuit het perspectief van de interne of externe klant verbeteringen aan te brengen. Daarbij wordt mijn proactieve houding, klantgerichtheid en open en eerlijke wijze van communiceren gewaardeerd.
Ik ben toekomst- en oplossingsgericht. Ik kies graag voor praktische oplossingen, maar deze moeten ook op de langere termijn werken en passen binnen de strategie van de organisatie.

Mijn managementstijl kenmerkt zicht door medewerkers te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en optimaal te benutten. Door gezamenlijk het doel en route ernaar toe te bepalen, wordt talent gericht ontwikkeld en benut. Daarbij zijn het doel en de route zijn geen vaststaand gegeven, regelmatig afstemmen en bijsturen is van belang. Doelen en kaders van de organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Managementinformatie is een belangrijk hulpmiddel voor een organisatie. Mede op basis van de aanwezige managementinformatie worden beslissingen genomen. Vaak kijkt managementinformatie alleen terug, ik vul ze aan met doelstellingen, analyses en adviezen.
 

Op mijn website treft u diverse rubrieken aan met wellicht voor u interessante informatie.

Onderwerpen op de website

In de rubriek Wat doe ik? zijn de drie werk-gebieden wat verder uitgewerkt waar ik mij op richt met mijn activiteiten: Interim Management, Consultancy en Coaching. 
Zo heb ik in de rubriek Visie een uiteenzetting gedaan van mijn opvatting over management, welke factoren daarbij een grote rol spelen en op welke wijze dat kan worden vormgegeven. Daarvoor heb ik o.a. mijn Kennis, Vaardigheden en Attitude Model (KVA-Model) ontwikkelt. De uitgebreide uitwerking hiervan treft u daarbij aan. 
In de rubriek Referenties staan referenties welke ik heb ontvangen na afloop van de uitgevoerde opdrachten en/of aanbevelingen van mensen of organisaties die een stukje over mij kwijt wilden op basis van hun ervaringen. 
De rubriek Nieuws heeft als doel om redactionele items te plaatsen die te maken hebben met management in zijn algemeenheid en wetenswaardigheden over zaken die te maken hebben met organisatieverandering, -ontwikkeling, leiderschap en samenwerken. 

Mocht u interesse hebben in een overleg over een mogelijk passende opdracht dan kunt u dit via het contact-formulier  kenbaar maken. Na het invullen en verzenden neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.